jedrzejewski olsztyn wojewodztwo warmińsko-mazurskie to wykonawca polbruku oraz nowoczesna kostka brukowa

polbruk

firmy jedrzejewski jest najwyzszej jakosci tak samo

kostka brukowa

stosujemy rowniez

kruszywa
polbruk
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Jędrzejewski" działa na rynku budowlanym od 1997 roku. Podstawową działalnością firmy jest wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej z materiałów własnych i powierzonych. W 2004 roku wykonaliśmy ok. 20 tysięcy m2 powierzchni z polbruku. Firma świadczy usługi dla instytucji, dużych firm budowlanych i developerskich oraz innych inwestorów.

Jakość wykonywanych przez nas robót potwierdzają liczne referencje. Obecnie do grona największych odbiorców naszych usług należą Przedsiębiorstwo Budowlane ARBET, UWM, MORTAR Sp. z o.o. i wielu innych.

W bieżącym roku wprowadziliśmy do naszej oferty nową usługę, jaką jest maszynowe układanie kostki brukowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej maszyny do układania kostki brukowej "OPTIMAS H77" znacznie skrócony został termin realizacji robót z jednoczesnym zachowaniem ich doskonałej jakości.

Oferujemy kompleksowe roboty drogowe wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.

News

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jędrzejewski”
Stanisław Jędrzejewski

10-687 Olsztyn

Klebark Wielki 16


Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę realizowaną w ramach „Działania 3.4 ZPORR”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki czołowej z łyżką ok. 1m3 i widłami do palet w cenie ok. 60.000 zł netto.

Termin składania ofert – 10.04.2007
Termin realizacji – 20.06.2007


Kryteria oceny ofert: stan techniczny 30%, wiek urządzenia – 10%, cena 50%, gwarancja sprzedawcy 10%
Osoba do kontaktów: Stanisław Jędrzejewski, tel. 608-586-786
Miejsce składania ofert: Klebark Wielki 16
Termin związania ofertą: 30 dni

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego ( Priorytet 3 Rozwój lokalny. Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ). Celem realizacji projektu było zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Jędrzejewski" poprzez zakup maszyny do układania kostki brukowej "Optimas H77" oraz informatyzację firmy. Dzięki pozytywnemu zaopiniowaniu naszego projektu zrealizowaliśmy założone cele. Więcej o programach pomocowych dla MSP na stronie PARP i W-MARR.

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe"Jędrzejewski" otrzymało wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2003 Wsparcie Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw - Inwestycje w Technologie
i Innowacje, Rozwój i Modernizacja Przedsiębiorstw w Oparciu o Nowe Technologie "Fundusz Dotacji Inwestycyjnych"
na realizację projektu Innowacja procesu układania nawierzchni z kostki brukowej mająca na celu przyspieszenie wykonywania i umożliwienie prowadzenia inwestycji równoległych. Dzięki dofinansowaniu rozbudowaliśmy park maszynowy. Więcej informacji na temat programów pomocowych na stronach PARP i W-MARR.
polbruk kostka brukowa oraz beton

to produkty firmy jedrzejewski olsztyn